Informàtica i Audiovisuals
(INFO/AUDIO)

Les TIC i TAC. Comissió i comissió curricular. Responsables. Actes reunions i acords. Criteris d'ús. Horaris.
Inventaris i materials