Documentació:
Carta de compromís
Projecte convivència : Reglament de Règim Intern, Enquesta alumnes 4t, 5è i 6è